Klachtenregeling

Verbetering kwaliteit & klachten

Aangezien wij ons openstellen om onze dienstverlening continu te verbeteren en wij ons inzetten om onze dienstverlening naar volle tevredenheid aan u te leveren, kan onverhoopt iets misgaan. Laat het ons in dat geval direct weten! Dan kunnen wij zo spoedig als mogelijk met elkaar in gesprek om tot wederzijds begrip te komen en een passend tot elkaar komen.

Klachtenregeling Global Accounting

Global Accounting heeft een klachtenregeling die voorziet in de mogelijkheid tot het indienen van een klacht over het beroepsmatig handelen van aan Global Accounting verbonden beroepsbeoefenaren en over vermeende onregelmatigheden in verband met de dienstverlening door Global Accounting

De klachtenregeling vormt onderdeel van het door Global Accounting gehanteerde stelsel van kwaliteitsbevordering en -bewaking en is beginsel bedoeld voor klanten van Global Accounting, maar ook derden kunnen daarvan gebruik maken.

Telefonisch oplossen klacht

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost; wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kunt u ook contact opnemen met de heer drs. P.E.M. Peerboom RA

(mocht het zijn/haar functioneren betreffen, kunt u ook vragen naar de heer drs. A.L.P. Nieman AA RA).

Formele schriftelijke klachtenprocedure

PDF formulier klachtenregeling

Klachten als bedoeld in de klachtenregeling worden behandeld door de daartoe ingestelde Commissie Klachtbehandeling Global Accounting. Het adres luidt:

Commissie Klachtbehandeling Global Accounting
p/a Global Accounting & Advisory B.V.
Postbus 8049
1201 HA HILVERSUM

Alleen klachten die ingediend worden op grond van de klachtenregeling worden in behandeling genomen.

Contact

Global Accounting & Advisory B.V.
Postbus 8049
1201 HA Hilversum

Hoge Naarderweg 5
1217 AB Hilversum
Tel : 035-7676213
Email : info@globalaccounting.nl

KvK 53266668
BTW NL NL 8508.164.39.B01